Değişim Teorisi

Theory of Change (ToC)Belirli bir bağlamda arzu edilen bir değişimin nasıl ve neden gerçekleşmesinin beklendiğine dair kapsamlı bir açıklama ve örneklemedir. Özellikle bir programın veya değişim girişiminin yaptıkları (faaliyetleri veya müdahaleleri) ile bunların istenen hedeflere ulaşılmasını nasıl sağladığı arasındaki “kayıp orta” olarak tanımlanan şeyi haritalamaya odaklanır.

Değişim Teorisi öncelikle arzu edilen uzun vadeli hedefleri belirler, ardından hedeflerin gerçekleşmesi için olması gereken tüm koşulları ve sonuçları (ve bunların nedensel olarak birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu) belirlemek için bunlardan geriye doğru çalışır.

Kaynak