Değişim Teorisi

Theory of Change (TOC) – Bir projenin temel yapı taşlarını ve bunlar arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyan mantıksal haritalama yöntemidir. Eklemlemedir/bir araya getirmedir, organizasyonların amaçlarını tam olarak nasıl gerçekleştireceğini açıklayan bir diyagram veya kısa bir not ya da ikisinin karışımıdır. İyi bir değişim teorisi, organizasyonların vizyonları ve programa dayalı aktiviteleri arasındaki nedensel ilişkiyi detaylıca açıklar.

Kaynak