Değerlendirme

Evaluation – Devam eden veya tamamlanmış bir projenin, programın veya politikanın, tasarımı, uygulanması ve sonuçlarının sistematik ve objektif olarak değerlendirilmesidir.

Kaynak