Değer Zinciri

Value Chain – Değer zinciri, bir organizasyon veya ağın değer yaratan çeşitli faaliyetlerini belirler.

Kaynak