Dağıtımsallık

Distributional Issue – Etkilerin toplumun farklı kesimleri içinde dağılımı ve bunların farklı algılanabilir olmasıdır.

Kaynak