Çevresel Etki Değerlendirmesi / ÇED

Environmental Impact Assessment – Herhangi bir ekonomik değeri olan faaliyetin çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreci.

Kaynak