Azalma

Dropoff – Bazı projelerin yarattığı değişimlerin etkisinin zamanla aşınmasını belirtir.

Kaynak