Azalma

Dropoff – Bir projenin sonuçlarının zamanla aşınmaya uğraması.

Kaynak