Atfedilen Değer

Attribution – Bir sonucun ne ölçüde diğer kişiler ve kurumların katkısından kaynaklandığının değerlemesi. Bir insanın hayatında değişmesine yardımcı olan tek şeyin faaliyetlerimiz olması pek olası değil.

Kaynak