SROI Analizleri

Wellbees-Actifit

Wellbees çalışan esenliğini 8 boyutuyla ele alarak, bireylerin yoğun çalışma temposunda bireysel iyi olma hallerini ihmal etmemesini sağlayan bir uygulamadır. Uygulamanın temel amacı, kullanıcıların yeni sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olmak ve böylece ‘iyi olma’ hallerini iyileştirmektir.

Analiz Amacı

Uygulamanın kullanıcılar için hangi alanlarda değer yarattığını tespit etmek, değer yaratmayan ancak kaynak aktarılan faaliyetleri tespit etmek ve uygulamayı geliştirmek için daha doğru kararlar almak.