SROI Analizleri

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)

2003’te kurulduğu günden bu güne toplam 178.717 kadına 928 milyon TL tutarında mikrokredi sağlayarak onların üretken bireyler olarak çalışma hayatına katılmalarının yolunu açmıştır. Mikrokrediden yararlanan kadınların bu süreçteki maddi, manevi ve işe yönelik kazanımları kendi yaşamlarına ailelerine, çocuklarının eğitimine, komşuları gibi yakın çevrelerine pek çok fayda sağlamıştır.

2019 yılında düşük gelirli 50.000 kadına dağıtılan 120 milyon TL’lik mikrofinans fonu, programdan yararlanan kadınların geri ödemeleri ve bağışlar yoluyla sağlanmaktadır. Gelinen bu noktada, TGMP’nin çeşitli kredilerinin, kullanıcılarını başarıya ulaştıran modelinin ve diğer hizmetlerinin kadınlar, diğer paydaşlar ve toplum üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkinin ekonomik değerini tespit etmek programın sürdürülebilirliği açısından önem teşkil etmektedir.

Analiz Amacı

Yaklaşık 20 yıldır yoksullukla mücadele alanında modelin etkinliğini somut olarak ortaya koymak ve programın yönetimine katkı sağlamak.