SROI Analizleri

Mavi At Kafe

İki ana hedef üzerine kurulan Mavi At Kafe (1) şizofreni hastalarının üzerindeki damgalamayı kaldırmak ve (2) şizofreni hastalarına çalışma imkanı sunarak iş ve ruhsal iyileşmeyi sağlamak için mücadele vermektedir.

Mavi At Kafe bu iki amaç doğrultusunda faaliyetlerini şekillendirmektedir. Kurulduğu günden bu yana sağladığı faydalar şizofreni tanısı konmuş bireylerin ailelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna bağlı olarak da yaratılan fayda alanı da genişlemiştir.

Analiz Amacı

Yarattığı değeri sosyal ve ekonomik boyutu ile ifade edebilmek, analiz sonuçlarını akademik çalışmalarda kullanmak ve uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamak.