SROI Analizleri

Istanbul Grand Airport (iGA)

iGA’nın Sosyal Yatırım Programı, İstanbul Havalimanı çevresindeki dokuz komşu mahallenin geçim kaynaklarını şeffaf, zamanında bilgi temini ve açık diyaloğa dayalı, anlamlı ve güvenilir ilişkiler yoluyla artırmayı amaçlıyor. Sosyal Yatırım Programı, paydaşların farklı kesimleri için tasarlanmış farklı faaliyetlerden oluşmaktadır. Sosyal Yatırım Programı, temel ihtiyaçların karşılanmasına ve kapasite geliştirmeye yönelik daha Hızlı Etki Projeleri ve sürdürülebilir faaliyetler yoluyla uzun vadeli, somut çıktı ve gelir getiren Gelir Geliştirme Projeleri olmak üzere iki bileşen halinde yürütülmektedir.

Analiz Amacı

Uygulanan projeler ve oluşturulan paydaş diyaloğu yoluyla gerçekleştirilen, başta Sosyal Yatırım Programı’nın odak noktası bölgesel kalkınma ile ileri ve geri dönüşüm yoluyla sağlanan sosyal değişimi detaylandırmak.