SROI Analizleri

GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri

T.C. Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yoksulluğu azaltma, katılımcı yaklaşımların teşvik edilmesi, ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Tüm bu çalışmalar dahilinde yürütülen projeler/programlar dezavantajlı gruplar ve cinsiyet perspektifi gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Bu programlardan biri olan GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri, G Bölgesi’ndeki 4-14 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlayacak merkezler olarak 2003 yılında biri Batman’da diğeri Nusaybin’de olmak üzere hizmete açılmıştır. Alınan olumlu sonuçlar doğrultusunda GAP Bölgesi’nde hızla diğer illerde de ÇGM’ler kurularak, bugün 9 ilde sayısı 13’e ulaşan ÇGM faaliyetlerini sürdürmektedir.

Analiz Amacı

18 yıldır hizmet veren ÇGM’lerin sosyal etkisini bütüncül ve paydaşların doğrudan katılımını sağlayan bir yaklaşımla tespit etmek.