SROI Analizleri

Adım Adım

Adım Adım, Mart 2008’de, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Şimdilik 10 farklı etkinlikte iyilik peşinde koşan, kulaç atan ve pedal çeviren Adım Adım, bir tüzel kişiliğe sahip olmayıp, tamamen gönüllüler tarafından yönetilmektedir.

Analiz Amacı

aratılan değeri finansal tabanda ifade ederek bağışçılar başta olmak üzere, sosyal sermayesini genişletmek.
Türkiye’de SVI tarafından onaylanmış iki rapordan bir tanesidir.