Şafak Müderrisgil TGMP Grameen Mikrofinans Etki Analizi Raporunu Muhammad Yunus’a Takdim Etti!

Kategori: Duyurular Tarih: 10 Ağustos 2022
< 1

Etkiyap’ın SVI onaylı TGMP Grameen Mikrofinans Etki Analizi raporu, SROI (Yatırımın Sosyal Getirisi) çerçevesi kullanılarak yapılmış bir analiz ve Türkiye’de mikrofinans programına katılan kadınlar arasında yatırımın sosyal getirisini yansıtıyor. SROI, kuruluşların yarattıkları sosyal, çevresel ve ekonomik değeri anlamalarına ve ölçmelerine yardımcı olan sonuçlara dayalı bir ölçüm aracıdır. TGMP Grameen Mikrofinans Programı SROI analizi Etkiyap’ın SVI (Social Value International) tarafından onaylanan üçüncü SROI analiz raporu. 

Şafak Müderrisgil, TGMP Grameen Mikrofinans Programı Etki Analizi raporunu, mikrofinansın kurucusu ve Nobel Ödüllü Profesör Muhammad Yunus’a takdim etti. Profesör Muhammad Yunus’un kendi sürdürdüğü mikrofinans çalışmalarının henüz etkisini ölçülmemiş olması Etkiyap’ın TGMP Grameen Mikrofinans Programı’nın analiz raporunu farklı perspektifler sunmak için önemli kılıyor.

Doğrulama raporları için

Şafak Müderrisgil ve Dr. Aziz Akgül’ün TGMP raporu üzerinden yazdığı makale için