Etkiyap İklim Şurası’nda!

Kategori: Duyurular, Etkinlikler Tarih: 26 Şubat 2022
< 1

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası’na Etkiyap‘ı temsilen İcra Kurulu Üyesi Gülin Yücel katıldı.

İklim Şurası’nın sonuçlarına göre tüm paydaşların katılımıyla Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede yol haritası belirlenecek. Türkiye’nin, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedefleri doğrultusunda, İklim Kanunu taslağı ve diğer mevzuat için politika önerilerinin geliştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamındaki sektörlerin stratejik hedefleri ile kurumların öncelikli eylemlerinin belirlenmesi için öneriler ortaya konulacak.

İklim Şurası’nda beş gün boyunca yedi tematik alanda komisyon çalışmaları yapıldı, ardından yedi üst düzey katılımlı yuvarlak masa toplantısı gerçekleşti. Etkiyap’ı temsilen İcra Kurulu Üyesi Gülin Yücel “Yerel Yönetimler” komisyonunda bulundu. Son gün oylamasıyla ‘etki yatırımı ve etki ölçümü kavramları maddelerin son halinde yer aldı.

Şura’da gerçekleştirilen komisyon toplantıları sonunda ortaya çıkan politika kararları ve uzun vadede uygulanacak stratejik planlar iklim Kanunu’nun temelini oluşturacak.

Daha fazla bilgi için:

İklim Şurası