Etkiyap, Boğaziçi Zirvesi’nde Türkiye’nin Etki Yatırımı Potansiyelini Anlattı

Okuma Süresi: 5 dk. Kategori: Etkinlikler Tarih: 9 Mart 2021

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında, UNDP Türkiye ve İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası, 8 Mart 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 11. Boğaziçi Zirvesi kapsamındaki Politika Diyaloğu etkinliği ile tanıtıldı. Harita, SKA’lara yönelik yatırımları mobilize etmeyi ve Türkiye’nin SKA’lar yolundaki ilerlemesini hızlandırmayı amaçlıyor.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası: Politika Diyaloğu etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onursal ana konuşmacı olarak katılımı ile başladı. Istanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) Direktörü Sahba Sobhani’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde UNDP Yöneticisi Achim Steiner ana konuşmacı olarak yer alırken, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı. Panele konuşmacı olarak Etkiyap İcra Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası CEO’su İbrahim Öztop ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katıldı. Oturum sonunda ise UIP Global Danışmanı Dr. Mustafa Taherali Saasa ev sahipliğinde Öğle Yemeği etkinliği düzenlendi. Etkinliğin katılımcıları arasında küresel ve ulusal yatırımcılar, özel sektör temsilcileri, kalkınma finansmanı kurumları ve diğer çok taraflı örgütler, sivil toplum temsilcileri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet ve kamu sektörü temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı. Etkinlik detayına buradan ulaşabilirsiniz. 

Politika Diyaloğu etkinliğinde onursal ana konuşmacı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları, insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken tüm desteği vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’de etki yatırımcılığının savunuculuğu ve desteklenmesine odaklanan Türkiye Etki Yatırımı Danışma Kurulunun oluşturulmasına katkı veren BM Kalkınma Programı, Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür ederek kurul üyelerini tebrik etti. Danışma kurulu, Türkiye’de etki yatırımcılığının büyümesine destek olan bir ortamın oluşmasına ve iyi işleyen bir ekosistemin gelişmesine destek olmayı amaçlıyor.

Politika Diyaloğu etkinliğinde konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, tüm dünyada insani gelişmeyi sekteye uğratan ve bir benzeri daha önce yaşanmamış bu pandemi sonrası daha dayanıklı bir sistemik toparlanma için SKA’ların taşıdığı öneme dikkat çekerken, panelde yaptığı açılış konuşmasında dünya ekonomisinin mevcut durumuna dikkat çeken UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise  kriz ile başa çıkmanın sürdürülebilir kalkınma yolunda adımlar atılması ile mümkün olabileceğini söyledi.

Politika Diyaloğu etkinliğinde konuşan Etkiyap İcra Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil konuşmasına, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak ve ilgili yatırımları gerçekleştirebilmek için özel sektörün dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek başladı. SKAlar ile ilgili yatırımları kısıtlayan en büyük unsurun, yatırımcılar için güvenilir projeleri belirleme konusundaki zorluk olduğunu değerlendiren Şafak Müderrisgil, yatırımcıların gerçekleştirecekleri yatırımları ile olumlu olduğu kadar ölçülebilir sosyal ve çevresel etkinin nasıl yaratılacağı konusunda bilgilendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Konuşmasında Türkiye’de Etki Yatırımını arz, talep ve sağlayıcılar perspektifinden sunan Şafak Müderrisgil, SKA Yatırımcı Haritası’nın, politika yapıcıları bilgilendirirken ulusal öncelikleri ve kalkınma ihtiyaçlarını belirleyerek etki istihbaratı sağlayan kanıta dayalı bir araç olduğuna değindi. 

Şafak Müderrisgil, konuşmasında bu yıl Mart ayı sonunda kurulacak olan Türkiye Etki Yatırımları Ulusal Danışma Kurulu’nu ilk kez duyurarak, “Türkiye’deki fırsatları değerlendirmek ve etki ekonomisine geçişi yönetmek için, Etki Yatırımları için Ulusal Danışma Kurulu oluşturmak çok önemli bir adımdı. Türkiye Ulusal Danışma Kurulu’nun kurucuları arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Etki Yatırım Platformu Etkiyap, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, UNDP Özel Sektör Merkezi ve UNDP Türkiye yer alıyor.” dedi. Türkiye Ulusal Danışma Kurulu’nun bir platform görevi göreceğini ve Türkiye’de etki yatırımlarının geliştirilmesini kolaylaştıracağını ifade eden Şafak Müderrisgil, Kurulun temel amacının, etki yatırımlarının büyümesini sağlamak için kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak ve Türkiye’de etki yatırımının ana yatırım seçeneği haline gelmesi için etki yaratma vizyonuyla iyi işleyen bir ekosistem oluşturmak olduğuna dikkat çekti.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası’na, önümüzdeki aylarda UNDP SDG Impact çevrimiçi platformundan erişilebilecek.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası hakkında daha fazla bilgi için: Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, faik.uyanik@undp.org

Türkiye Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında daha fazla bilgi için: Alara Üçüncüoğlu, alara@etkiyap.org

Küresel Amaçlar (SKA) hakkında daha fazla bilgi için: kureselamaclar.org

Etkinlik aynı zamanda basında geniş yer buldu;

Haberin devamı için…
Haberin devamı için…
Haberin devamı için…
Haberin devamı için…
Haberin devamı için…
Haberin devamı için…
Haberin devamı için…

 

Etkinliğin basın yansımaları için…