Etki Yatırımının 10 Altın Kuralı

Okuma Süresi: 1 dk. Kategori: Etki Yatırımı Tarih: 16 Mayıs 2020

Kısaca Etki Yatırımı; Bir yatırımdan beklenen finansal getirinin yanısıra ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki yaratan yatırımlardır. Peki etki yatırımının altın kuralları nelerdir?

1. Etki Yatırımı hayırseverlik değildir; yatırdığınız paradan kâr elde edersiniz.

2. Etki Yatırımında şirketin finansal performansı ölçülürken yatırımın oluşturduğu sosyal ve çevresel etki ölçülür.

3. Etki Yatırımı ile finansal kâr yanında ölçülebilir ve sürdürülebilir sosyal ve çevresel katma değer yaratırsınız ve üç haneli kâr elde etmeyi  hedeflersiniz.

4. Etki Yatırımının kapsamını Birleşmiş Milletlerin önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirler.

5. Etki Yatırımında asıl yatırım odağı bir şirket tarafından satılan mal ve hizmettir, şirketin operasyonu ve nasıl yönetildiği değildir.

6. Etki Yatırımı ESG (Environmental, Social, and Governance) odaklı yatırımdan farklıdır.

7. Etki Yatırımında inovasyon tipik rol oynar.

8. Etki Yatımı uzun dönemli yatırımlardır.

9. Etki Yatırımı aktif sahiplenme ve amaca yönelik karar verme mekanizmalarının işletilmesini gerektirir.

10. Etki yatırımı, özel ve kamu sektör kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği bir yatırım modelidir.