Yardım Maksadı

Charitable Purpose – Yardım maksadı, insanlığa mental, manevi ya da fiziksel olarak fayda sağlamak, onu iyileştirmek ya da moralini yükseltmek amacı ile tasarlanmıştır.

Kaynak