Sosyal Tedarik

Social Sourcing – Sosyal tedarik, tedarikçileri seçme sürecine sosyal, etik ve çevresel performans faktörlerinin entegre edilmesidir.

Kaynak