Sosyal Etkili Tahvil

Social Impact Bond (SIB) – Sosyal etkili tahvil (SET), devlet ile yatırımcılar arasında imzalanan, yatırımcıların ön finansmanı sağladığı ve belirli sosyal çıktıların geliştirilmesini hedefleyen bir sözleşmedir. SET ihracı yoluyla elde edilen fonlar sosyal amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır ve tahsil edilecek gelir önceden belirlenmiş olan sosyal hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olmaktadır.

Kaynak