Sosyal Ekonomi

Social Economy – Sosyal ekonomi, sermaye yerine bireyi ve sosyal hedefleri önceliklendirir. Sosyal ekonomi girişimleri ve kurumları, istihdam ve hizmetlere erişim sağlayarak (sağlık, sigorta, eğitim vb.) üyeleri ve paydaşları için refah ve daha iyi yaşam koşulları yaratmakla ilgilenirler. Bu anlamda sosyal ekonomi, bir topluluğa ait olan bireyler ya da iyi tanımlanmış bir ihtiyaç ya da amacı paylaşan bir grubun ortak dinamiklerinin bir sonucunu temsil eder.

Kaynak