Sosyal Değer

Social Value – Sosyal değer, insanların yaşamlarında deneyimledikleri değişikliklere verdikleri göreceli önemin ölçülmesidir. Bu değerin tamamı olmasa da bir kısmı piyasa fiyatlarında yakalanır. Bu sosyal değeri, bir kuruluşun çalışmalarından etkilenenlerin bakış açısından ele almak ve ölçmek önemlidir.

Kaynak