Kapasite Geliştirme

Capacity Building – “Kapasite oluşturma” diye de bilinir, bir topluluğun hedeflerine ulaşmasını engelleyen zorlukları belirlemeyi ve sonra da bu zorlukların üstesinden gelmek için proje oluşturma, kolaylaştırma veya desteklemeyi içeren bir geliştirme yaklaşımıdır.

Kaynak