Gıda Çölü

Food Desert – Taze, uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya ulaşımın limitli olduğu bölgedir. Gıda çölleri, genellikle orantısız bir şekilde daha yüksek sayıdaki azınlık gruplarının olduğu düşük gelirli kentsel bölgelerde bulunur.

Kaynak