Fayda Sağlayan Şirket

Benefit Corporation – Fayda sağlayan şirket, ABD’de işletmeleri kârı en üst düzeye çıkarma baskısından kurtaran, aynı zamanda hissedarların yasal işlemlerinden de çekinmek zorunda kalmadan etki yaratma arayışına girmelerini sağlayan bir tüzel kişilik şeklidir. Her ne pahasına olursa olsun finansal getirileri en üst düzeye çıkarmak gibi geleneksel bir yükümlülüğü olmayan fayda sağlayan şirketler, finansal getirilerle ilgilenmenin yanı sıra iş gücünün, toplumun ve çevrenin çıkarlarını yansıtan kararlar alabilir.

Fayda sağlayan şirket, isim benzerliği olsa da, B Corp‘tan farklılık göstermektedir.

Kaynak