B Corp

B Corp – Uluslararası bir oluşum olan B Corp hareketi, piyasada başarı kriterlerini yeniden tanımlayarak, küresel ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlar. Topluluğun üyesi şirketler, sürdürülebilir kârlılık ve başarı ile faaliyetlerini çevresel ve sosyal sorunları göz ardı etmeden ve onlara çözüm arayarak, etik kurallara uygun, kapsamlı bir sorumluluk bilinci ile yürütürler.