IFC Raporu: 2020 Küresel Etki Yatırımı Pazarı

Kategori: Duyurular, Etkinlikler Tarih: 3 Ağustos 2021
< 1

Etki yatırımı, COVID-19 sürecinde iklim değişikliği konusunda artan farkındalık ve eşit derecede erişilemeyen sağlık hizmetleri, ırklara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eşitsizlikler gibi sosyal zorluklar nedeniyle daha da popülerleşerek ivme kazanmış durumda. 2019 yılına nazaran 2020 yılında, daha çok varlığa belirlenebilir etki yönetimi sistemleri aracılığıyla yatırım yapılmış olması sebebiyle etki yatırımı pazarının artan miktarda pazar payı kazandığı görülmekte.

IFC tarafından yayınlanan Investing for Impact: 2020 Küresel Etki Yatırımı Pazarı raporu, özel sektör fonlarının ve kurumlarının, kamuya ait kalkınma finansman kuruluşlarının ve kalkınma bankalarının gerçekleştirdiği etki yatırımlarını kapsıyor. Rapor etki yaratma niyeti ile yapılan yatırımları ve aynı zamanda etki yönetimi sistemleri ile “etki” konusuna ve etki yatırımlarına sağlanan önemli katkıyı ortaya koyuyor. Niyet, somut sosyal ve/ya çevresel etki ve etki ölçümlemesi, etki yatırımının temel unsurlarları olarak diğer sürdürülebilir yatırım ve sorumlu yatırım türlerinden ayrılmakta.

Raporda, 2020 yılı içinde 2.3 trilyon etki yatırımı yapıldığını ve bu miktarın küresel olarak yıllık yönetilen varlıkların %2’sine tekabül ettiği belirtiliyor. Etki yatırımı talebi giderek artan niş bir pazar görünümünde. Rapor, aynı zamanda halka açık varlık fırsatlarını da içeren ve etki elde etmek için yapılan yatırımlara ilişkin bulguları ve trendleri de içeriyor.

IFC’nin raporunun şimdiye kadar küresel etki yatırımı pazarı konusunda hazırlanmış en kapsamlı rapor olduğu belirtiliyor. Rapordaki bulgular, kamuya açık bilgiye ve seçilmiş tescilli veritabanlarından elde edilen doğrulanabilir veriye dayanıyor.

Raporu incelemek için